Lesuren

Van 8.45 - 12.20 uur
Van 13.35 - 15.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

voorschools: vanaf 7.30 uur
naschools: tot 17.30 uur
woensdagnamiddag: tot 13.30 uur

Aantal klassen

2 peuterklassen
6 kleuterklassen
12 lagereschoolklassen

Schoolreglement

Bij inschrijving in onze school, ga je akkoord met het schoolreglement.
Je kan het reglement hier nog eens lezen.