Bij Crea 16 hebben kunst en cultuur een vaste plek: drama, beweging, beeld, media en muziek. Meer dan het resultaat benadrukken we het creatieve proces: impressies opdoen, experimenteren, je persoonlijk leren uitdrukken. Daardoor is geen uitdaging te groot. We dagen uit om de lat steeds hoger te leggen. Met ruimte voor vallen en opstaan.  

 

Samen creatief

Elk kind heeft talenten en die halen we boven. Achter de schermen meewerken vinden we even belangrijk als schitteren op het podium. En goed samenwerken is een must! Voor het schoolfeest mixen we iedereen door elkaar, van de kleinste kleuter tot de oudste leerling. Ze werken samen aan een toonmoment dat de ouders van hun sokken blaast.   

In heel de school proef je cultuur: grote kunstwerken, zelfontworpen affiches, tekeningen, schilderijen... We hebben een arsenaal aan muziekinstrumenten, een donkere kamer, een drukpers, zelfgemaakte kostuums en nog veel meer uitdagend muzisch materiaal. De kunstzin van de leerlingen prikkelen we met uitstappen naar cultuurhuizen in de buurt. Schuilt er een drummer of een pianist in je kind? Na de uren geeft de Academie van Borgerhout verschillende instrumentlessen in onze school. 

Crea16_klas

Goed in je vel

Crea 16 is een beetje als een dorpsschool: iedereen kent elkaar. In deze vriendschappelijke sfeer voelen kinderen en ouders zich welkom. We luisteren naar de kinderen, waardoor ze zich veilig en geborgen voelen. Bijzondere aandacht gaat naar groepsvorming in de klas. Ook daarna versterken we sociale vaardigheden als luisteren naar elkaar, zelf problemen oplossen enzovoort. We stimuleren kritisch denken door actuele thema’s te behandelen in de lessen en tijdens projecten.   

We groeien mee met je kind  

In de lagere school geven leerkrachten 2 jaar les aan dezelfde klas. Ze bouwen een band op met jou en je kind en kunnen het leerproces 2 jaar opvolgen. Binnen een leerjaar werken de twee collega’s van de parallelklas en de zorgleerkracht nauw samen. Zo kunnen ze in kleinere groepen werken en zich aanpassen aan het leertempo van de kinderen. Heeft je kind extra instructie nodig of juist meer uitdaging? Het kan allemaal. Over de jaren heen werken klassen vaak samen. 

 

Crea16_kidsspeelplaats

Bouw mee aan onze school 

Ook voor jou zijn we heel bereikbaar, ouder. Je kan ons altijd aanspreken: aan de poort, op de speelplaats, als je je kleuter brengt of ophaalt in de klas. Je blijft op de hoogte via maandbrieven en Smartschool. 
Zin om te helpen in de school? Er zijn mogelijkheden in overvloed: zwemmen met de kleuters, iets lekkers maken voor het schoolontbijt, als Kriebelouder de kinderen controleren op luizen ... Of engageer je in onze actieve oudervereniging. Je kiest zelf hoeveel tijd je erin wil steken. Denk mee na over de vergroening van de speelplaats, werk mee aan de schoolkrant of organiseer het smulfeest, de quiz of de kidsfuif.   

 

crea16 juf kind